Kontakt:

 milanowek@sto-nogi.pl

 

Osoby odpowiedzialne za organizację biegu:

 

z ramienia SKT Nr 10 STO Jerzy Stypa, 601 825 560

 

z ramienia SLO Nr 5

 Leszek Janasik

 

Zapraszamy na facebooka:

 

Temperatura na trasie

 

Nasza stacja meteo w Milanówku

 

 

 

 

Zasady Biegu „Noc STO-nogi”

1. Organizatorzy.

Bieg organizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku, oraz członków i sympatyków
Towarzystwa Biegowego STO-nogi jako symboliczne zakończenie sezonu biegowego 2014. Do biegu
zapraszamy wszystkich biegających przyjaciół STO-nóg i innych biegaczy, chcących pobiegać w miłym towarzystwie.

2. Termin biegu.

Bieg odbędzie się 25.10.2014r. Start o godzinie 16.00. Zamknięcie trasy nastąpi o godzinie 19.00.

3. Miejsce biegu.

Na bieg zapraszamy do Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej przy ul.Gołębiej 1

4. Trasa biegu.

Trasa Biegu zastała wyznaczona na terenie parku Muzeum w Stawisku.

Jest to pętla o długości ok. 1,5 km. Dokładny dystans podamy uczestnikom przed biegiem. Nawierzchnia mieszana. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach charakterystycznych będą rozmieszczone punkty świetlne. Bieg będzie się odbywał przy skąpym oświetleniu, więc obowiązkowo każdy biegacz powinien posiadać CZOŁÓWKĘ.

5. Zasady biegu.

Trasa biegu otwarta będzie przez 3 godziny. Bieg wygrywa ten biegacz, który pokona trasę największą ilość razy. Taktyka biegu jest dowolna. Bieg zostaje „zaliczony” po pokonaniu jednej pętli. Pętle będą liczone przez sędziów ochotników wyznaczonych wśród niebiegnących sympatyków STO-nóg. Każdy biegacz proszony jest, by zgłaszać sędziom przerwanie i wznowienie biegu jak również wcześniejsze zakończenie biegu. W interesie każdego biegacza jest też, by dać się zauważyć na punkcie kontrolnym. Dzieci uczestniczą w biegu pod nadzorem swoich rodziców lub opiekunów. Po
zamknięciu trasy biegacze meldują się na punkcie kontrolnym. W czasie biegu będzie palić się ognisko
i każdy kto się zmęczy lub zmarznie będzie mógł się przy nim ogrzać i odpocząć. Każdy kto ukończy
bieg otrzyma też kiełbaskę do upieczenia. Jeśli będzie zanadto zmęczony to kiełbaska zostanie
upieczona przez wolontariusza.

6. Nagrody.

Zwycięzca Biegu może liczyć na nagrodę niespodziankę i uścisk dłoni wiceprezesa zarządu SKT 10
STO. W miarę dostępnych funduszy nagrody otrzymają też zawodnicy ,którzy zajmą drugie i trzecie
miejsce, a także inni bohaterowie wieczoru.

7. Inne informacje.

Swoje uczestnictwo prosimy zgłaszać elektronicznie - wypełniamy formularz zgłoszeniowy. Zapisać można będzie się także w biurze zawodów przed biegiem. „Biuro” zawodów będzie czynne od 15.00. Opłata startowa wynosi 25zł dorośli oraz 10 złoty młodzież w wieku szkolnym.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 STO w Milanówku

 95 9291 0001 0086 5885 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej do 23.10 2014, wpisując w tytule wpłaty „ nc stonogi imię i
nazwisko”.

 

Wpisowe można też wpłacić osobiście w sekretariacie Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego Nr 5 w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41. Potwierdzeniem wpłaty będzie
przydzielenie numeru na liście startowej. Biegacze, którzy zdecydują się w ostatniej chwili będą
mogli uiścić opłatę startową w biurze zawodów przed biegiem. W ramach wpisowego zapewniamy:
element odblaskowy, pamiątkowy medal, wodę na punkcie kontrolnym, kiełbasę i chleb do ogniska.
Aktualne informacje, jak również listę startową będzie można znaleźć na stronie www. sto-nogi.pl.
Jesteśmy również na fb. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila milanowek@sto-nogi.pl lub tel.
601825560. Na terenie Muzeum jest parking dla samochodów. Wjazd bramą główną. Prosimy o
punktualne przybycie. Po godz. 16.00 brama zostanie zamknięta ze względów bezpieczeństwa.


P.S. Przy ognisku nie pogardzimy też jakąś domowa sałatką lub ciastem.

 

Liczymy na waszą inwencję.

 

:-)

 

Lista startowa - UWAGA! Będzie aktualizowana raz na 3-4 dni.