Kontakt:

 milanowek@sto-nogi.pl

 

Osoby odpowiedzialne za organizację biegu:

 

z ramienia SKT Nr 10 STO Jerzy Stypa, 601 825 560

 

z ramienia SLO Nr 5

 Leszek Janasik, 666353600

 

Zapraszamy na facebooka:

 

Zasady Biegu „Noc STO-nogi”

07.11.2015

 

1. Organizatorzy.

 

Bieg organizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa

Oświatowego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku, oraz członków i sympatyków Towarzystwa Biegowego STO-nogi jako symboliczne zakończenie sezonu biegowego 2015. Do biegu zapraszamy wszystkich biegających przyjaciół STO-nóg i innych biegaczy, chcących pobiegać w miłym towarzystwie.

 

2. Termin biegu.

 

Bieg odbędzie się 07.11.2015r. Start o godzinie 16.00. Zamknięcie trasy nastąpi o godzinie 19.00.

 

3. Miejsce biegu.

 

Na bieg zapraszamy do Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej przy ul.Gołębiej 1

 

4. Trasa biegu.

 

Trasa Biegu zastała wyznaczona na terenie parku Muzeum w Stawisku.

Jest to pętla o długości ok. 1,6 km. Nawierzchnia mieszana. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach charakterystycznych będą rozmieszczone punkty świetlne. Bieg będzie się odbywał przy skąpym oświetleniu, więc obowiązkowo każdy biegacz powinien posiadać CZOŁÓWKĘ.

 

5. Zasady biegu.

 

a)      Trasa biegu otwarta będzie przez 3 godziny. Bieg wygrywa ten biegacz, który pokona trasę największą ilość razy. Taktyka biegu jest dowolna. Bieg zostaje „zaliczony” po pokonaniu jednej pętli. Pętle będą liczone przez sędziów ochotników wyznaczonych wśród niebiegnących sympatyków STO-nóg. Każdy biegacz proszony jest, by zgłaszać sędziom przerwanie i wznowienie biegu jak również wcześniejsze zakończenie biegu. W interesie każdego biegacza jest też, by dać się zauważyć na punkcie kontrolnym.

 

b)      Przed startem każdy zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia

 

c)       Dzieci uczestniczą w biegu pod nadzorem swoich rodziców lub opiekunów. Po zamknięciu trasy biegacze meldują się na punkcie kontrolnym.

 

d)      W czasie biegu będzie palić się ognisko i każdy kto się zmęczy lub zmarznie będzie mógł się przy nim ogrzać i odpocząć. Każdy kto ukończy bieg otrzyma też kiełbaskę do upieczenia. Jeśli będzie zanadto zmęczony to kiełbaska zostanie upieczona przez wolontariusza.

 

e)      UWAGA! Osoby startujące ze zwierzętami mają obowiązek zabezpieczenia przed ewentualnym ugryzieniem (kaganiec) oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne nieprzewidziane zdarzenia.

 

6. Nagrody.

 

Zwycięzca Biegu może liczyć na nagrodę niespodziankę i uścisk dłoni wiceprezesa zarządu SKT 10 STO. W miarę dostępnych funduszy nagrody otrzymają też zawodnicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce, a także inni bohaterowie wieczoru.

 

7. Inne informacje.

 

Swoje uczestnictwo prosimy zgłaszać elektronicznie - wypełniamy formularz zgłoszeniowy. Zapisać można będzie się także w biurze zawodów przed biegiem. „Biuro” zawodów będzie czynne od 15.00. Opłata startowa do dnia 03.11.2015 wynosi 25zł dorośli oraz 10 złoty młodzież w wieku szkolnym. Po tym terminie opłata wynosić będzie odpowiednio 30 i 15 złoty

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 STO w Milanówku

 95 9291 0001 0086 5885 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej do 03.11.2015, wpisując w tytule wpłaty „ noc stonogi imię i nazwisko”.

 

Wpisowe można też wpłacić osobiście w sekretariacie Społecznego Liceum

Ogólnokształcącego Nr 5 w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41. Potwierdzeniem wpłaty będzie

przydzielenie numeru na liście startowej. Biegacze, którzy zdecydują się w ostatniej chwili będą

mogli uiścić opłatę startową w biurze zawodów przed biegiem. W ramach wpisowego zapewniamy:

element odblaskowy, pamiątkowy medal (100sztuk), wodę na punkcie kontrolnym, zupę, kiełbasę i chleb do ogniska.

Aktualne informacje, jak również listę startową będzie można znaleźć na stronie www.sto-nogi.pl .

Jesteśmy również na fb. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila milanowek@sto-nogi.pl lub tel. 601825560 lub 666353600. Na terenie Muzeum jest parking dla samochodów. Wjazd bramą główną. Prosimy o punktualne przybycie. Po godz. 16.00 brama zostanie zamknięta ze względów bezpieczeństwa.

 

P.S. Przy ognisku nie pogardzimy też jakąś domowa sałatką lub ciastem.

 

Liczymy na niezawodne przybycie i waszą inwencję.

 

:-)